Općina Novo Sarajevo na putu aktivne politike zapošljavanja

0
139

Program aktivne politike zapošljavanja koji obuhvata sedam mjera-programa, a od toga je za Program mjera za podsticaj zapošljavanju realizuje u saradnji sa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

U svom obraćanju prilikom potpisivanja ugovora sa aplikantima koji su ispunili uslove Javnog poziva, općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da je Općina Novo Sarajevo u Budžetu za 2018. godinu izdvojila iznos od 400.000 KM za Program aktivne politike zapošljavanja koji obuhvata sedam mjera-programa, a od toga je za Program mjera za podsticaj zapošljavanju koji obuhvata tri programa predviđen iznos od 280.000 KM. Za program sufinasiranja samozapošljavanja predviđena su sredstva u iznosu od 80.000 KM, te se nastavak ovih aktivnosti očekuje i u narednoj godini, naglasio je općinski načelnik.

Cilj ovog Programa je sufinansiranje zapošljavanja i kraće trajanje nezaposlenosti kroz stimulisanje samozapošljavanja. Program se realizuje pokretanjem samostalne djelatnosti nezaposlenih osoba sa evidencije biroa Novo Sarajevo, a aplikacije su se odnosile na  IT sektor, proizvodnu, te uslužnu djelatnost.

Općina će nezaposlenim osobama sa kojima su ugovori potpisani na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od 400 KM, te osigurati iznos od 600 KM mjesečno, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa, u trajanju od 12 mjeseci. Uslove iz javnog poziva za program sufinasiranja samozapošljavanja zadovoljila su 45 aplikanta.