„Djevojačka pećina“ čuva tajnu hrabre bosanke

Djevojačka pećina u Brateljevićima kod Kladnja nekoliko vijekova čuva tajnu o tragičnoj smrti nepoznate djevojke koja se odlučila da po mrkloj noći ode do bunara u utrobi stijena i u đugum natoči vode.

0
455

Legenda kaže da je jedne večeri djevojka iz Kladnja ušla u pećinu da bi dokazala svoju hrabrost. Kada je čula priču grupe mladića koji su se kladili da onoga ko donese vode sa izvora iz pećine čeka bogata nagrada, htjela ih je preduhitriti, otišla je u pećinu, a kao dokaz da je to i uradila, ponijela je vreteno koje je zabola pored bunara. Djevojka je lučom obasjala put pred sobom, ušla u pećinu, natočila vode, ali nikada više nije ugledala svjetlost dana.

“Djevojka koja je otišla da natoči vode, na sebi je imala dugu haljinu, a svoju hrabrost morala je potvrditi zabadanjem vretena u unutrašnjosti pećine, pored bunara. Ona je ušla u pećinu, natočila vode, ali je, vjerovatno, nesmotreno zabila vrh vretena u donji dio haljine. Kada je krenula, tkanina ju je vraćala nazad, a kako je kružila priča da u pećini ima aveti, njoj je od straha otkazalo srce. Ujutro je pronađena mrtva, a njen mezar se nalazi u pećini koja je od tog događaja prozvana Djevojačka pećina”

Na tom mjestu je pokopana o čemu svjedoči mezar i nišan. Priča o Djevojačkoj pećini se prenose dugi niz godina. Narodne priče, kada je u pitanju ova legenda, imaju različite varijacije, ali svakako jedno je fakt, djevojka je umrla u Pećini a tome je dokaz i mezar pored izvora vode.

Djevojačka pećina u zimskom ambijentu izgleda fascinantno. Voda i žestoki minusi formirali su ledene stubiće, koji pod sunčevim zrakama podsjećaju na bijele nišane “Proljeće će oživjeti ovaj kraj. Kada drveće olista, a izbistri rječica Bukovica, dolazit će ljudi sa svih strana”. Putnici namjernici moraju znati kako je Djevojačka pećina udaljena petnaestak kilometara jugozapadno od Kladnja. Do Brateljevića se vozi asfaltnim putem, a potom i skoro tri kilometra makadamom. Do njene utrobe se dolazi pješačkim hodom dužine jedan kilometar, a ulaz u pećinu smješten je iznad desne obale rječice Bukovice, pritoke Drinjače, pedesetak metara iznad doline.

Blago prirode i vjersko-kulturni spomenik Djevojačka pećina nalazi se u A-zoni zaštićenog pejzaža Konjuh. Crteži i gravure iz antičkog doba. U pećini su pronađeni crteži – gravure, na lijevom zidu ulaznog dijela i zauzimaju prostor dug skoro 15 metara. Među likovima se ističu tri tipa: konjanici, stojeće muške i tri ženske figure kao jeleni i konji. Gravure i crteži upućuju na epohu starijeg kamenog doba – paleolitika, od prije više od 10.000 godina.