„Impakt inkubator poslovnih ideja 2021“ za poduzetnike Općine Novo Sarajevo

0
18

U zgradi Općine Novo Sarajevo u srijedu, 5. maja ove godine Općinski načelnik dr. Hasan Tanović i izvršni direktor Fondacije IMPKAT Senajid Đozo potpisali su Ugovor o partnerstvu u okviru realizacije projekta „Impakt inkubator poslovnih ideja 2021“.

Navedeni projekat podrazumijeva pružanje podrške preduzetništvu i razvoj preduzetničkog okruženja s ciljem stimulisanja potencijalnih preduzetnika na pokretanje poslovnih poduhvata na području Općine Novo Sarajevo.

Projekat će obuhvatiti program preduzetničke obuke za 25 učesnika sa područja Novog Sarajeva, te stručnu, mentorsku i bespovratnu finansijsku podršku od po 5.000,00 KM za pet  novih poslovnih poduhvata.

Općinski načelnik dr. Hasan Tanović istakao je da se realizacijom ovog projekta i udruživanjem finansijskih sredstava omogućiti konkretna podrška preduzetnicima prilikom pokretanja individualnih poslovnih poduhvata, kroz sve faze razvoja biznisa, uključujući i stručnu i finansijsku komponentu.

Ciljne skupine programa su nezaposlena lica, zaposleni koji žele da pokrenu vlastiti posao, organizacije civilnog društva zainteresovane za angažman u oblasti socijalnog preduzetništva i vlasnici postojećeg biznisa koji je registrovan do 12 mjeseci od objave javnog poziva sa područja Općine zainteresovani za razvojpreduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta je 45.000,00 KM od čega Općina Novo Sarajevo u okviru Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja sufinansira sa sredstvima u iznosu 20.000,00 KM.

Impakt inkubator poslovnih ideja realizuje se uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a ralizacija Programa je planirana od maja 2021. do marta 2022. godine.

Izvor: Općina Novo Sarajevo