Poziv startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

0
94

U okviru projekta Uspostava modela inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo, koji se implementira uz finansijsku podršku Vlade Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje javni poziv startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru.

Cilj i namjena ovog projekta je jačanje ljudskih kapaciteta, znanja i vještina inovativnih poslovnih subjekata na području Kantona Sarajevo, omogućavanjem pristupa širokom spektru usluga namijenjenih razvoju i rastu početnika u biznisu koje su već razvijene u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji, objedinjavanjem modela poslovnog centra, inkubatora, otvorenog zajedničkog radnog prostora (coworking space) i startup akceleratora.

Podrška odabranim poduzetnicima koji će biti primljeni u Inovativni startup business centar će uključivati:

 • Osiguran radni prostor, sa svom potrebnom uredskom infrastrukturom (za 20 subjekata)
 • Korištenje sale za sastanke, sale za konferencije, seminare i edukacije
 • Usluge mentorstva i savjetodavne usluge (Standardizovani mentoring proces za početnike u biznisu, po japanskoj metodologiji, osiguran od strane iskusnih certificiranih mentora) – praćenje, usmjeravanje i korigovanje razvoja preduzeća
 • Povezivanje sa različitim partnerima u inostranstvu iz različitih inovativnih sektora i oblasti
 • Podrška pronalaženju i korištenju bankarskih i kreditnih izvora finansiranja
 • Osposobljavanje i podrška u kreiranju projektnih prijedloga za finansiranje proizvoda/usluga iz fondova EU
 • Podrška u promociji i izradi promo materijala
 • B2B povezivanje i prisustvo brojnim skupovima, konferencijama, sajmovima u kojima SERDA i njeni partneri učestvuju
 • Učešće u ostalim aktivnostima koje provodi SERDA

Trajanje projekta je 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja.

Ko može aplicirati?

Na učešće mogu aplicirati mikro/mala/srednja preduzeća i obrtnici:

 • koji imaju većinsko domaće privatno vlasništvo,
 • registrovani na području Kantona Sarajevo (općine Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo, Vogošća)
 • koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 24 mjeseca starosti na dan objave poziva)
 • koji imaju razvijene konkretne poslovne ideje, ali im nedostaju poslovne vještine da bi svoje proizvode/usluge uspješno komercijalizirali
 • koji žele povećati svoju profitabilnost
 • čija je poslovna ideja u vezi sa obavljanjem proizvodne i uslužne djelatnosti
 • čije poslovne ideje nude nova rješenja u odnosu na postojeće stanje
 • koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa

Na Javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća i obrtnici sa područja Kantona Sarajevo, s tim da će prednost prilikom odabira imati inovativne, uspješne, brzorastuće i izvozno orijentirane firme. Pored navedenog, prednost će imati i firme koje vode osobe do 35 godina starosti i žene.

NISU prihvatljive Startup firme koje imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti: trgovine na veliko i malo, namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana, proizvodnje i prerade alkohola i igara na sreću.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 • Prijavni obrazac može se preuzeti na LINKU ili u prostorijama SERDA-e
 • Rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra ili aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca) ili ekvivalent ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je aplikant registrovan za obavljanje djelatnosti
 • Izjava da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa (firme koje budu odabrane su dužne dostaviti Uvjerenje da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa – ne starije od 3 mjeseca)

Komisija zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju od firmi koje budu uključene u Projekat.

Sa izabranim korisnicima će se potpisati ugovori o učešću na projektu.

Prijavni obrazac i prateću dokumentaciju dostaviti poštom ili lično na adresu:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo 71000

Krajnji rok za podnošenje prijava je:  20. MART 2020. GODINE

Za dodatne informacije možete se obratiti Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA direktno, putem e-maila [email protected] ili na telefon 033 641 520.

(SERDA)