Za izgradnju i opremanje četiri sportska objekta usmjereno 8,7 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta donijela odluke o usvajanju četiri programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima" s kriterijima raspodjele, utvrđenih budžetom FBiH za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 8.700.000 KM

0
6

Riječ je o izgradnji i opremanju sportskih dvorana i drugih sportskih objekata u Bosanskoj Krupi, Tešnju, Gračanici i Mostaru.

Za izgradnju i opremanje sportske dvorane Bosanska Krupa namijenjeno je 1.400.000 KM.

Od ovog iznosa, za troškove izvođenja građevinsko – zanatskih radova bit će izdvojeno 638.000 KM, za vanjsku kanalizaciju 32.000 KM, za elektroinstalacije 165.000 KM, te za mašinske instalacije 565.000 KM.

Drugi program odnosi se na izgradnju i opremanje sportske dvorane Jelah, a koju provodi Općina Tešanj.

Od ukupno 300.000 KM, iznos od 200.000 KM predviđen je za troškove izvođenja radova, a 100.000 KM za troškove materijala.

Iznos od 500.000 KM namijenjen je za izvođenje završnih radova na vanjskom uređenju Privredno-kulturno-sportskog centra “Bazen” Gračanica.

Četvrtim usvojenim programom, predviđeno je izdvajanje 6.500.000 KM za izgradnju sportske dvorane Mostar i drugih sportskih objekata u Mostaru.

Raspodjela sredstava vršit će se u skladu s općim i posebnim kriterijima.

Za svaki od ovih projekata, Federalno ministarstvo kulture i sporta će sa implementatorom potpisati ugovore kojim će se definisati rokovi implementacije i namjena sredstava, nakon čega će se vršiti uplata.

Federalno ministarstvo kulture i sporta vršit će kontrolu namjenskog utroška sredstava na temelju dostavljenih izvještaja od strane korisnika, a po potrebi i neposredno kod korisnika sredstava.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here