Centar za podršku preduzetnicama u Bosni i Hercegovini otvoren na sarajevskom Ekonomskom fakultetu

0
93

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu do 4. jula bit će održan niz sastanaka i događaja u okviru projekta “Women in Business“, koji je finansiran sredstvima IPA Dunavskog transnacionalnog programa.

Glavni cilj projekta je ohrabriti mlade žene Dunavske regije koje imaju ideju ili žele postati preduzetnice da pokrenu vlastiti biznis i ostvare tržišni uspjeh. Ovaj trodnevni događaj će obilježiti nekoliko aktivnosti od kojih je najznačajnija otvorenje prvog Centra za podršku preduzetnicama u Bosni i Hercegovini.

Otvorenje Centra, smještenog na Ekonomskom fakultet Univerziteta u Sarajevu, potpomognuto je sredstvima IPA fondova, ali također realizirano kroz partnerstvo sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), saopćeno je iz Ekonosmkog fakulteta..

Otvorenje će biti popraćeno predstavljanjem publikacije “Žensko preduzetništvo – pregled stanja i preporuke za budućnost”, koja je nastala kao rezultat istraživanja u okviru projekta “Women in Business”.

Publikacija će biti dostupna u štampanoj verziji besplatno svim prisutnima, a naknadno će biti distribuirana studentima, partnerima i drugim zainteresovanim osobama. Naime, kroz publikaciju identifikovane su potrebe i barijere sa kojima se suočavaju mlade poduzetnice, te kao takva publikacija može pomoći u unapređenju i usklađivanju politika sa preduzetničkim potrebama mladih žena.

Također, prilikom otvorenja Centra će biti predstavljena kampanja pod nazivom “Žene su iste kao muškarci, samo manje vrijedne”, čiji je idejni tvorac Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a realizira se uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova.

Kampanja ima za cilj ukazati na problem kako rodnih stereotipa sa kojima se žene susreću i zbog čega je njihova uloga u društvu nerijetko svedena na “tradicionalnu” ulogu žene, ali i problem nedovoljnog učešća žena na tržištu rada zbog prepreka koje su vrlo često rezultat upravo rodnih stereotipa.

“Women in Business” projekt je sufinansiran iz EU fondova pod INTERREG Dunavskim transnacionalnim programom 2014 – 2020. Vodeći partner Projekta je Regionalna agencija za poduzetništvo i inovacije – Varna iz Bugarske, a partner iz BiH je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. U projektu učestvuju i predstavnici iz Hrvatske, Slovenije, Moldavije, Austrije, Njemačke, Bugarske, Rumunije i Mađarske.

Najznačajniji događaj za javnost u okviru serije sastanaka u Sarajevu je otvorenje Centra za podršku preduzetnicama, koje će biti održano u srijedu, 3. jula u 14 sati, na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.