Dani meda u FBiH – nagrade za najbolje medove

0
375

Nagrade su dodjeljene u sedam kategorija (livada, kadulja, vrijesak, kesten, bagrem, medljika i ostali medovi), a na osnovu polenske, fizičko-hemijske i senzorske analize koje su uradili Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i  Federalni agromediteranski zavod Mostar .

U okviru manifestacije Dani meda u Federaciji BiH 2018. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i  Federalni agromediteranski zavod Mostar  u Sarajevu su dodijelili nagrade za najbolje medove u Federaciji BiH.

Promotivno-ocjenjivačka izložba i dodjela nagrada održana je u Federalnom zavodu za poljoprivredu uz pokroviteljstvo premijera Federacije BiH i uz podršku USAID/Sweden Farma II projekta, a događaj je okupio više od stotinu pčelara iz svih dijelova Federacije BiH.

Federalnom premijeru Fadilu Novaliću na svečanosti je uručena zahvalnica za poseban doprinos u organizaciji Dana meda 2018. Novalić je u svom obraćanju istaknuo velike  šanse koje naša zemlja ima kada je riječ o proizvodnji meda, te značaj brendiranja u ovoj oblasti.

“Sa garantovanim kvalitetom iza kojeg stoje odgovarajuće institucije i brendom može se napraviti iskorak u plasmanu ovih proizvoda na tržištu. Vlada FBiH je spremna podržati sve napore koji vode ka tome da BiH postane brendirani proizvođač meda”,  rekao je Novalić.

Direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo Omer Kurtović, među ostalim,  kazao je da se razvoj poljoprivrede ne može postići bez uvođenja novih tehnologija, a samim tim i bez razvoja pčelarstava s obzirom na to da visokointenzivna proizvodnja podrazumjeva visoke prinose koje nije moguće ostvariti bez kvalitetenih oprašivača, a to su pčele.

Direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar Marko Ivanković izdvojio je značaj usvajanja evropskih standarda u ovoj oblasti, dodajući da se u tom smjeru i organizuju manifestacije kao što su Dani meda.

“Općekorisna funcija šuma je proizvodnja kisika, dok je općekorisna funkcija pčela zapravo održavanje života na zemlji”, kazao je Ivanković.

Dva zavoda, kako je rečeno, nastavljaju saradnju u razvoju ovog sektora. Ove godine analize su urađene na 131 uzorku meda pristiglom iz cijele Federacije BiH i pokazale su odličan kvalitet meda. Osim analize medova koje su poslali pčelari, urađene su i analize nekoliko uzoraka meda kupljenog pored puta, koje su potvrdile da se radi o medu sumnjivog kvaliteta.

Nagrade su dodjeljene u sedam kategorija (livada, kadulja, vrijesak, kesten, bagrem, medljika i ostali medovi), a na osnovu polenske, fizičko-hemijske i senzorske analize koje su uradile ove dvije bh. institucije.

U kategoriji ‘livadski med’ prvo mjesto pripalo je Kemalu Fejziću iz Udruženja pčelara BPK Behar Goražde, za ‘med bagrem’ prvu nagradu dobio je Semir Gagula, Pčelarsko društvo Roj iz Konjica, a u kategoriji ‘med vrijesak’ prva nagrada pripala je Pčelarstvu Mario Med Ljubuški. 

Zlatnu plaketu osvojio je Jozo Brać iz Udruge pčelara Kadulja iz Neuma u kategoriji ‘medljika meda’, a srebrnu plaketu Ilija Lasić iz Pčelarske udruge Vrisak Široki Brijeg. 

U kategoriji ‘med kesten‘ prvo mjesto je pripalo Hajrudinu Begiću iz Saveza pčelara USK Cazin, za ‘med kadulja’ zlatna plaketa je pripala Zdravku Konjevodu iz Udruge pčelara Kadulja Neum, dok su u kategoriji ‘ostali med’ na prvom mjestu Anton i Tomislav Boras iz Udruge pčelara Kadulja Vitina.