Džamija u Lizopercima sagrađena oko 1530. godine

0
19

Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, nalazi se u istoimenom selu, uz obalu Jablaničkog jezera, između općina Prozor i Jablanica. Nema pouzdanih podataka o vremenu gradnje i o graditelju ove džamije. Prema tvrdnjama stanovnika naselja, džamiju je 1530. godine sagradio Pozder-efendija ili Pozder- beg, koji je i utemeljio naselje. Hidžretska godina izgradnje bila je ugravirana u vrh alema munare. Prilikom radova na obnovi džamije sredinom prošlog stoljeća, majstor Ćejvan, uklesao je tu godinu na ploču koja je postavljena iznad ulaznih vrata.

Ovaj podatak treba primiti sa rezervom, jer se ne zna da li je natpis na alemu pročitala i preračunala stručna osoba. Ukoliko je ovaj podatak tačan, onda se džamija u Lizopercima svrstava u red najstarijih džamija u BiH. Džamija pripada tipu bosanskohercegovačkih džamija pravokutne osnove sa sofama. U cjelini je natkrivena četverostrešnim krovom i pokrivena kamenom pločom. Džamija je više puta obnavljana. Drvena munara zamijenjena je novom od kamena – sedre. Nalazište sedre bilo je u neposrednoj blizini naselja Lizoperci, ali je danas potopljeno akumulacijom Jablaničkog jezera.

Džamija ima zatvoreni ulazni trijem i centralni prostor za molitvu. Objekat je u cjelini ozidan lomljenim kamenom. U enterijeru, nasuprot ulaznim vratima, nalazi se mihrab izrađen od sedre, visine približno 3,00 m, te jednostavan drveni minber sa vrlo uproštenim dekoracijama. Budući da je drvo bilo dominantan materijal, pod i strop džamije bili su također od drveta. Enterijer objekta, uključujući i mihrab, minber, mahvil i ulazna vrata bili su obojeni različitim bojama.

Zgrada mekteba podignuta je 1935. godine. Pravokutnog je oblika sa zidovima izgrađenim od lomljenog kamena. Objekat ima podrum, koji služi kao ostava, i prizemni dio u kome je smještena učionica.

U haremu džamije nalazi se još uvijek aktivno greblje sa oko 120 nadgrobnih spomenika. Stariji nadgrobnici su od sedre i na njima nisu uočeni nikakvi natpisi. Noviji nišani su od vapnenca i na njima je moguće pronaći poneki sa natpisom na arapskom jeziku. Jedan broj nišana iz XX stoljeća urađen je od jablaničkog gabra.

Objekat džamije u Lizopercima zajedno sa mektebom teško je oštećen 1993. godine. Džamija je rekonstrusana i ponovno stavljena u funkciju.

 

Izvor: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. http://www.kons.gov.ba . Komisija/Povjerenstvo je nezavisna, stručna i profesionalna institucija Bosne i Hercegovine koja radi na očuvanju nacionalnih spomenika za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.