Eda podržava razvoj ženskog preduzetništva sa 90.000 KM

U okviru projekta “Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH”, Eda je raspisala javni poziv za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga za podršku razvoju preduzetništva žena putem bespovratnih sredstava (grantova) iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća.

0
356

U okviru projekta “Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH”, Eda je raspisala javni poziv za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga za podršku razvoju preduzetništva žena putem bespovratnih sredstava (grantova) iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća.

Koncepte projektnih prijedloga mogu da dostave udruženja građana i fondacije, poslovna udruženja, privredne komore i razvojne agencije.

Ukupan raspoloživi iznos novca za ovaj javni poziv je 90.000 KM. Minimalan iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačni projekat je 30.000 KM, a maksimalni 45.000 KM.

Krajnji rok za prijem prijava je 15. februar 2019. godine do 15 sati, a za više detalja je na zvaničnom sajtu agencije Eda.

Projekt “Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH”, finansira SIDA putem Ambasade Švedske u BiH.