Jahorina planinska ljepotica za alpsko skijanje spremna – raspored i satnice – EYOF

Jahorina je planina u Bosni i Hercegovini koja pripada planinskom dinarskom sistemu. Najviši vrh je Ogorjelica sa 1,916 m nadmorske visine. Ljeti je pokrivena debelom zelenom travom, a zimi, do 3 m visokog snijega. Odlična konfiguracija terena, dosta kvalitetnog snijega, pogodna klima, 20 kilometara alpskih staza i blage padine (Rajska dolina), uključili su ovu planinu među najljepše i najpoznatije ski centre. Prosječan broj dana sa snježnim pokrivačem na Jahorini je 175, od oktobra do kraja maja. Na 14. Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu na Jahorini su održane alpske discipline za žene. Jahorina je 30 km udaljena od Sarajeva i 15 km od Pala.

0
164

Alpsko skijanje – (Sva takmičenja osim paralelne utrke održat će se na borilištu Jahorina)

9. februar

09:00 – 13:00 Nezvanični trening

10. februar

09:00 – 10:30 Veleslalom, trening za djevojke i dječake

11:00 – 12:30 Veleslalom, trening za djevojke i dječake

11. februar

08:30 – 10:00 Veleslalom, trening i zagrijavanje

10:00 Veleslalom utrka djevojčica, prva vožnja

12:00 Veleslalom utrka djevojčica, druga vožnja

12. februar

08:30 – 10:00 Slalom, trening za djevojke

10:00 Veleslalom, utrka dječaka, prva vožnja

12:30 Veleslalom, utrka dječaka, druga vožnja

13. februar

08:30 – 10.00 Slalom, trening i zagrijavanje

10:00 Slalom utrka djevojčica, prva vožnja

12:00 Slalom utrka djevojčica, druga vožnja

14. februar

10:00 Slalom, utrka dječaka, prva vožnja

12:30 Slalom, utrka dječaka, druga vožnja

15:00 – 20:00 Trening (paralelno), djevojke

15. februar

09:00 – 11:00 Mještovito paralelno takmičenje (Bjelašnica)