Objavljen poziv u okviru projekta “CreaInnovation” koji pomaže MSP

0
78

Objavljen je poziv malim i srednjim preduzećima u okviru EU projekta “CreaInnovation. Projekat je finansiran u okviru Interreg MED programa čiji je osnovni cilj pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) u razvoju novih, održivih inovativnih proizvoda/usluga primjenom kreativnih metoda i procesa i omogućiti generisanje novih ideja koje su usmjerene na poboljšanje poslovnih vještina.

Poziv je objavila Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, a njegova svrha je odabrati osam bh. firmi (MSP) koje će besplatno učestvovati u aktivnostima testiranja projekta „CreaInnovation“ kroz učešće na kreativnim radionicama sa ciljem generisanja novih poslovnih ideja koje će unaprijediti njihove inovativne kapacitete.

U okviru projekta bit će organizovane četir lokalne radionice (jedna radionica za jednu kompaniju) i tri transnacionalne radionice za bh. firme.

Lokalne radionice imaju za cilj generisati najmanje jednu novu poslovnu ideju po firmi (sa razrađenim akcionim planom) koja bi unaprijedila njene poslovne performanse i inovacijske kapacitete.

Transnacionalne radionice podrazumijevaju učešće firmi iz najmanje tri zemlje partnera (Italija, Portugal, Grčka, Španija, Slovenija, Hrvatska, Francuska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) i biće organizovane on-line preko web-konferencije.

Cilj transnacionalnih radionica jeste generisati nove, inovativne i održive poslovne ideje i podstaći poslovno umrežavanje firmi učesnica radionica.