Pomoć kompanijama kroz kredite od ukupno 2,3 miliona maraka

0
158

Za četiri privredna društva date su suglasnosti za dodjelu sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo dodjelom kredita za 2018. godinu, u iznosu od 2.340.000 maraka, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Suglasnost je dana za kompanije Mucić&Co d.o.o. Ljubuški, u iznosu od 900.000 maraka, TRING d.o.o. Gračanica, u iznosu od 300.000 maraka, BOSSIN d.o.o. Mostar, u iznosu od 420.000 maraka i Secom d.o.o. Visoko, u iznosu od 720.000 maraka.

Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.