Raspisan Javni poziv za prijavu za učešće u programu razvoja preduzetništva „IMPAKT inkubator poslovnih ideja 2021“

0
17

U okviru zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT i Općine Novo Sarajevo u 2021. godini realizirati će se program „IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ koji će, između ostalog, obuhvatiti program preduzetničke obuke za minimalno 25 učesnika sa područja Općine Novo Sarajevo, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za 5 novih poslovnih poduhvata na području Općine. Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Tim povodom, raspisan je Javni poziv za prijavu za učešće u programu razvoja preduzetništva „IMPAKT inkubator poslovnih ideja 2021.“, a više detalja može se pogledati u linku ispod i/ili na web stranici Općine u kategoriji “Javni pozivi”: Javni poziv

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, a koji su u periodu 2018-2020. godina u saradnji sa preko 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirali YEP inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih preduzeća.

https://novosarajevo.ba/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-novo-sarajevo/

https://novosarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/05/Javni-poziv-za-u%C4%8De%C5%A1%C4%87e-u-IMPAKT-inkubatoru-poslovnih-ideja-Novo-Sarajevo.pdf