Bizbook d.o.o. i MarketMakers podržavaju 20 bh. kompanija sa web shop-ovima

0
18

Olakšavanje trgovine među kompanijama putem interneta pokazalo se od velike koristi: dramatično su smanjeni troškovi, omogućen je veći pristup kupcima i prodavačima, poboljšana je likvidnost na tržištu, a tu je i čitav niz efikasnih i fleksibilnih metoda transakcija.

Ali, iako su koristi jasne, put do njihovog postizanja je u Bosni i Hercegovini i dalje veoma spor. Domaće B2B tržište je još uvijek u povojima, a njegova struktura i igrači i dalje se brzo mijenjaju.

S druge strane, bosanskohercegovački privrednici su suočeni sa visokim nivoom neizvjesnosti zbog svakodnevnih medijskih izvještaja o tome kako će pandemija uticati na njihov posao. Donosioci odluka razumiju da pogrešni odabiri mogu imati velike posljedice za njihove kompanije, ali isto tako znaju da se velike promjene dešavaju i da moraju uskoro djelovati.

Podrška u vidu novih alata za online prisustvo domaćim privrednicima dolazi sa neočekivane strane. Kompanija Bizbook d.o.o. Sarajevo i MarketMakers, projekt kojeg podržava Vlada Švicarske, a sprovodi Helvetas i Kolektiv d.o.o. u BiH, zajedničkim djelovanjem žele podržati 20 proizvodnih kompanija u Bosni i Hercegovini, na način da će im omogućiti godinu dana korištenja Bizbook Premium paketa, koji uz mnoge pogodnosti, uključuje i B2B ili B2C web shop.

“Naša misija je da svakom privredniku omogućimo digitalnu prisutnost njihovog biznisa i dostupnost njihovih proizvoda, zbog čega smo i razvili koncept web shop-a koji naši klijenti sami uređuju i vode, te im je za to potrebno samo osnovno tehničko znanje. U suštini, ko zna koristiti Facebook, Bizbook shop im neće predstavljati nikakav problem”, kaže Erna Šošević, direktorica ove kompanije.

Partneri koji realizuju ovu kampanju smatraju da domaći proizvodi i usluge ne smiju imati nikakva ograničenja, omogućavajući privrednicima da promocijom svojih proizvoda kroz B2B ili B2C shop-ove, dosegnu veliki broj klijenata i mimo vlastitog tržišta.

“Za manje kompanije pojedinačno promoviranje je veoma skupo, a B2B tržište koje mi kreiramo služi im kao alat za kolektivno privlačenje više prometa. Ukoliko se pravilno koriste njegovi potencijali i alati, takvo tržište je tada izvor snage, posebno za kompanije u razvoju, jer im daje priliku da preduhitre konkurenciju tako što imaju mogućnost da analiziraju konkurentske proizvode i usluge, proučavajući njihove strategije, cijene i karakteristike”, ističe Šošević.

Poduzetnici koji žele dobiti navedenu podršku, treba da ispune sljedeće kriterije:

Da su registrovani na području Bosne i Hercegovine;

Da dolaze iz jedne od industrija: drvne, metalne, prehrambene, hemijske ili tekstilne;

Da imaju svoju proizvodnju;

“Bez obzira na djelatnost kojom se bavimo, svjesno smo da uspjeh jedne kompanije koja posjeduje B2B web shop, ne leži samo u tehnologiji; Radi se o pružanju potpunih servisnih iskustava svojim kupcima, zbog čega nikada ne savjetujemo da naši klijenti ostavljaju tradicionalne prodajne procese u potpunosti iza sebe. Sa ovim proizvodom, naš cilj je da vam olakšamo ove procese, a složenost B2B-a znači da vam ponekad trebaju i digitalno rješenje i ljudski dodir da biste to postigli”, dodaje Erna.

Njihova strategija je da vas potaknu da se fokusirate na iskustvo kupaca i da uz minimalan rizik, ostvarite veći povrat uloženog, jer prodaja robe putem web shop-a uvijek zahtjeva manje budžeta za troškove marketinga i razvoja.

“Uz strategiju usmjerenu na kupca i pravu platformu za digitalno umrežavanje, kompanije će biti spremne za nevjerojatan rast u sljedećih nekoliko godina. Napredujte već od danas usvajanjem novih procesa i oduševljavanjem kupaca jednostavnim i lakim iskustvom na internetu”, poručuje Erna Šošević kompanijama u Bosni i Hercegovini.

Kampanja traje do 20.05.2021. godine do kada će poduzetnici moći aplicirati za ovu vrstu podrške koju omogućavaju Bizbook d.o.o. i MarketMakers projekt, a prijave se mogu izvršiti putem linka.