Sarajevski maloljetni borci realizovali projekat – rehabilitacija kroz sportski ribolov

0
212

Kantonalno udruženja boraca – maloljetnih dobrovoljaca (UB-MDRKS ) je danas realizovalo projekat rehabilitacije članova UBMDRKS oboljelih od PTSP putem sportskog ribolova. Dodijeljeno je deset setova ribolovne opreme i pribora.

Dodjeli je prisustvovao Osman Smajlović kao predstavnik Ministarstva za boracka pitanja KS koje je podrzalo ovaj projekat rehabilitacije PTSP kroz sportski ribolov.

Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) je uspješno realizovalo ovaj projekat koji predstavlja socijalni program sa aspektom liječenja i rehabilitacije nakada mladih organizama sa teškim traumatskim iskustvima.

Naša boračka populacija suočena je sa sve izražajnim simptomoma PTSP-a a koji su uzrokovani traumatskim iskustvima u toku ratnih dešavanja kao i prilika /neprilika nakon rata… veliki broj pripadnika naše populacije koji je u oružane snage pristupio sa svojih 14-17 godina je učestvovao u direktnim borbenim dejstvima gdje su doživili razna traumatična iskustva čije se posljedice pojavljuju  i sada 1-20 godina nakon okončanja dešavanja, navode u saopćenju.

Obzirom na iskustva drugih zemalja u rehabilitaciji svojih ratnih veterana ali i resurse koji nam stoje na raspolaganju naše udruženje je odlučilo da pokrene razne projekate edukativnih, školskih,  sportsko-rekreativnih aktivnosti, projekte zapošljavanja, samozapošljavanja, gdje nam je potrebna podrška kako resornog ministarstva tako i šire društveno-političke zajednice, poslovne zajednice, internacionalih organizacija i sl..

UB-MDR KS broji preko 300 aktivnih članova u Kantona Sarajevo, te preko 200 registrovanih pasivnih članova,  UB-MDR KS je najbrojnije Udruženje maloljetnih boraca sa područja Kantona Sarajevo koje ima legitimno pravo da zastupa interese svojih članova i jedino je udruženje koje ima puni legitimitet za zastupanje maloljetnih boraca sa područja KS, u cilju rješavanja nagomilanih problema maloljetnih boraca koji nisu riješeni ni nakon dvije decenije od završetka agresija na Bosnu i Hercegovinu. Naravno, sve te tada mlade generacije 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 su poprilično iznijele rat i to u najvećem postotku u jurišnim, udarnim, manevarskim, izviđačkim, diverzantskim jedinicama. Punoljetstva su slavili na inim brdima, tranšejama, rupama…a danas uredno dobijaju odbijenice za sve svoje molbe, zahtjeve, projekte.

Važno je napomenuti da su članovi UB-MDRKS sad već 40-godišnjaci kojima je prekinuto djetinstvo, osnovno i srednje obrazovanje, narušeno zdravlje, invaliditeti, veliki postotak nezaposlenosti među članstvom, neriješeno stambeno pitanje, porodično pitanje, finasiranje školovanja kako svog tako i svoje djece….

Nezvanični i neslužbeni podatak da je oko 7000 maloljetnika učestvovalo i angažovano u ratu u BiH govori o ozbiljnosti ovog fenomena. Također ne postoje službeni podaci o njihovoj starosti i spolu. Ipak, činjenica je da nam je prekinuto djetinjstvo, sa trajnim traumama i normalnim mladalaćkim razvojem. U Hrvatskoj postoji udruga maloljetnih branitelja domovinskog rata koja ima oko tri hiljade članova. Dok, prema neslužbenim podacima preko 11 hiljada maloljetnih osoba sa prostora bivse Jugoslavije, djece od 11 do 17 godina su kao ratnici učestvovali u borbenim operacijma i po statusu službeni vojnici novonastalih država i aktivno učestvovali u proteklim ratovima.

Prema Istraživačko-dokumentacionom centru (IDC) iz Sarajeva, nevladinoj organizaciji koja prikuplja relevantne podatke u ljudskim gubicima u ratu u BiH, 661 maloljetni vojnik između 10 i 18 godina starosti ubijen je u ovom ratu.

Važno je istaći činjenicu da ti nekada mladi organizmi – djeca nisi bili u dovoljnom psiho-fizičkom kapacitetu za podnošenje ratnih trauma. Osjećaj straha nije bio dovoljno razvijen. Mozak je bio još u fazi razvoja, ako bi se desila neka povreda, ona bi bila mnogo ozbiljnija, nego kao kod odraslih, što potvrđuju medicinska istraživanja. 

Prekid obrazovanja, koji je podrazumjevao odlazak iz školskih klupa, u blato, glib, tranšeu, vučiju jamu, vodu, mem, snijeg, led… za posljedicu je imao da oko 80 odsto maloljetnih boraca-vojnika nije završilo započeto školovanje. Postoje primjeri, da nekadašnji maloljetni borci, danas ti ljudi u 40-im godinima života, ne mogu dobiti posao, jer ne mogu dobiti ljekarsko uvjerenje!?

UB-MDRKS se iskreno zahvaljuje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo  na izrazitom razumjevanju i podršci i jedinoj instituciji koja je dala podršku za navedeni projekat, navode u saopćenju iz Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) .