Mostovi u Sarajevu, i Rimski…

0
151

Most u Plandištu, poznat kao Rimski most, nalazi se na zapadnom ulazu u Sarajevo, oko dva kilometra nizvodno od izvorišta rijeke Bosne.

Pretpostavlja se da je most na tom mjestu postojao još u rimsko doba, a u današnjoj formi izgrađen je za osmanske vladavine. Naziv Rimski most duguje činjenici da je u njega ugrađena rimska spolija, kamena ploča na čijoj površini se nalazi reljef nagog ljudskog tijela.

Prvi put se pominje u zapisu mletačkog poslanika Catarino Zeno, koji je 1550. godine prošao kroz Sarajevo i napisao da je: „rijeka Bosna, koja izvire ispod gore kojoj se ne zna ime odmah velika, a preko nje vodi kameni most sa sedam lukova, s kojega se vidi kako iz gore rijeka ključa”.

Ne zna se tačno kome pripadaju zasluge za izgradnju mosta, a pretpostavlja se da su to mogli biti veliki vezir Rustem-paša Okapović, Semiz Ali-paša ili Gazi Ali-paša.

Nalazi se u sarajevskom naselju Ilidža, podno olimpijskih planina Igman i Bjelašnica, na prostorima nekadašnjeg starorimskog gradskog naselja. Most se može vidjeti ako se vozi magistralnom cestom od Blažuja prema Ilidži. Nalazi se odmah pored puta, s desne strane.

Ime Rimski, taj turski most ima zahvaliti upravo svojoj lokaciji. Most je izgrađen od klesanog kamena i oblikovan je kao niska polegla građevina na sedam lukova. Lukovi su visinski nešto niži na krajevima i rastu prema sredini, pa tako imamo karakterističan, blago ispupčen, oblik ovoga mosta. Dužina mu iznosi oko 40 metara, a širina 4,5 metara.

Pretpostavlja se da je današnji most, građen na temeljima starog rimskog mosta. Postoji i drugo mišljenje – da su u njega ugrađivani kameni blokovi ostataka rimskog naselja Aquae Sulphurae.

Rimski most je 2005. proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.