Učenik Prve bošnjačke gimnazije Fahrudin Delić osvojio bronzu na Evropskoj olimpijade iz fizike

0
144

Učenik Prve bošnjačke gimnazije, Fahrudin Delić, osvojio je bronzanu medalju na Evropskoj olimpijadi iz fizike održanoj u Latviji. Kao predstavnik Bosne i Hercegovine Delić će se takmičiti za medalju i na Međunarodnoj olimpijadi koja će se održati u Tel Avivu početkom jula.

Ovo je još jedan uspjeh učenika-takmičara Prve bošnjačke gimnazije za koje je osmišljen poseban program. Program za takmičare je posvećen učenicima koji posjeduju talent za matematiku, fiziku, informatiku, geografiju, strane jezike i druge egzaktne nauke, a koji su u osnovnoj školi osvajali zapažene rezultate na raznim nivoima takmičenja. Tako na sistematičan i institucionalan način Prva bošnjačka gimnazija pruža podršku nadarenim učenicima s ciljem daljnjeg razvijanja njihovih talenata te intenzivne pripreme za takmičenja na svim nivoima.

U namjeri da unaprijedi Program rada sa talentiranim učenicima, Prva bošnjačka gimnazija učenicima koji se u ovu Gimnaziju uspješno upišu u prvi razred školske 2019/2020. godine, nudi stipendiju za takmičare na mjesečnom nivou od 100,00 KM (osam mjeseci) u toku školske godine.

– Uvjeti za stipendiju su ostvareno jedno od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizovana od strane nadležnih ministarstava i Prosvjetno-pedagoškog zavoda na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou- navela je direktorica škole Naida Hota Muminović te dodala da uz primjereno vladanje uspjesi moraju biti iz predmeta matematika, fizika, informatika, strani jezik i geografija.

Još od svojih početaka, Prva bošnjačka gimnazija baštini ideje izvrsnosti i holističkog pristupa odgoju i obrazovanju pojedinca. Učenici se bodre na putu ka postizanju visokih ciljeva, bilo da se radi o akademskim postignućima ili o vannastavnim aktivnostima. Jedan od načina koji je jedinstven za bh. škole jesu samostalni radovi učenika.

U drugom razredu učenici u manjim grupama analiziraju određenu temu kroz seminarske radove. U trećem razredu veće grupe učenika pod vodstvom profesora-mentora u okviru obaveznih multidisciplinarnih projekata obrađuju teme od šireg društvenog značaja dok u četvrtom razredu učenici rade samostalno istraživanje za maturske radove koji treba da zadovoljavaju visoke akademske standarde i kriterije naučno-istraživačkog rada.

Specifičnost škole ogleda se i u vlastitom restoranu koji svakodnevno priprema obroke prilagođene nutritivnim potrebama tinejdžera i koji posjeduje HACCP certifikat kvaliteta kao i stomatološka ambulanta koja je sastavni dio Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a čije usluge potpuno slobodno mogu koristiti svi učenici.

(Faktor)