Umjetnost je prirodno sredstvo u procesu pomirenja!

Umjetnost za kulturu mira

0
79

„Boris Divković“ Fondacija u suradnji sa USAID-ovim projektom PRO-Budućnost realizovala je javnu tribinu na temu „Umjetnost za kulturu mira“ koja se održala 26.juna ove godine u hotelu „Bosna“ u Banja Luci.

Iako su svjesni mariginizirane pozicije umjetnosti u našem društvu vjeruju da ona može biti prirodno sredstvo u procesu pomirenja.

Tribina je organizirana s ciljem održavanja produktivne diskusije o trenutnoj i potencijalnoj ulozi umjetnosti u procesu pomirenja i njen krajnji cilj, pored podsticanja razmišljanja opće populacije o dotičnoj temi, je izrada preporuka za dalje djelovanje institucija, organizacija, umjetnika i građana koji se bave umjetnošću u svim njenim oblicima.

Na tribini su učestvovali dramaturg Dragan Komadina, književnik Darko Cvijetić i vizuelna umjetnica Sandra Dukić.

Diskusiju je moderirala doc. dr. Sarina Bakić.

PRO-Budućnost je projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID Bosnia and Herzegovina), koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Forumom građana Tuzle, Centrom za razvoj mladih KULT, Nansen dijalog centrom Mostar, Caritasom BiH i Helsinškim parlamentom građana Banjoj Luci.