Vijećnica u Brčkom, bh. blago u pseudomaurskom maniru

Vijećnica u Brčkom spada u jedno od najvrijednijih ostvarenja izgrađenih u pseudomaurskom maniru u Bosni i Hercegovini. Njena Izgradnja započela je 1890. godine a objekat je u potpunosti završen 1892. godine.

0
119

Vijećnica u Brčkom spada u jedno od najvrijednijih ostvarenja izgrađenih u pseudomaurskom maniru u Bosni i Hercegovini. Njena Izgradnja započela je 1890. godine a objekat je u potpunosti završen 1892. godine.

Cijela kompozicija Vijećnice komponirana je po principu stroge simetrije sa središnjim, jače izbačenim centralnim rizalitom i dva manja kutna rizalita. Na ovaj način, osim horizontalne, prisutna je i podjela površina fasade po vertikalnoj osi.

Projektant Vijećnice Ćiril Iveković ovim principom, osim simetrije kao jedne od odlika klasičnog graditeljstva ili kasnije neorenesanse, sugerira uobičajenu raščlanjenost gabarita osmansko-turske arhitekture složenijeg programa, koju još više razvija na objektu travničke medrese.