Studijska posjeta bh. privredne delegacije gradu Šibeniku

0
107

U studijskoj posjeti učestvovali su predstavnici Federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Privredne/Gospodarske komore FBiH, Privredne komore Republike Srpske, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, te za deset BFC (Business Friendly Certification) JLS.  JLS su izabrane na osnovu njihove uspješnosti i iskustva u podsticanju postojećih i privlačenju novih investicija kao i na osnovu njihove spremnosti da primijene drugačije i nove pristupe vezane za intenziviranje aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja.  

Kako bi podržao jedinice lokalne samouprave (JLS) kao i nadležna entitetska ministarstva pri unapređenju poslovnog okruženja, Catholic Relief Services (CRS) je prošle sedmice organizovao studijsku posjetu odgovarajućim institucijama i organizacijama u Gradu Šibeniku.

Zamjenik gradonačelnika Danijel Mileta prezentirao je razvojne i infrastrukturne projekte na području Šibenika i aktualna ulaganja te im poželio dobrodošlicu u naš grad.

Direktor Industrijske zone PODI Jakov Terzanović prezentirao je rad, faze razvoja i upravljanje zonom, nakon čega su gosti iz BIH posjetili Javnu ustanovu Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Centar kompetencija Alutech te zonu Podi.

“Informacije i saznanja koja smo dobili od naših domaćina tokom ove studijske posjete Ministarstvo privrede i preduzetništvu Republike Srpske će iskoristiti da unaprijedi pravilnik za poslovnu infrastrukturu sa fokusom na razvoj i upravljanje istom”, naglasio je Milan Batinić, savjetnik minstra. 

Učesnicima studijske posjete je prezentirana nužnost sistemskog pristupa pri osnivanju industrijske zone, potencijalni izvori za finansiranje izgradnje infrastukture, te važnost uspostave upravitelja zone koji treba biti u stalnoj i direknoj komunikaciji sa načelnicima i odgovarajućim službama JLS. 

 “Općina Kakanj će, na bazi pozitivnih praksi i iskustava ove studijske posjete, poduzeti aktivnosti na izradi i usvajanju  Pravilnika od strane Općinskog vijeća  kojim će se umnogome postići pozitivni pomaci na unapređenju, olakšavanju i skraćivanju  procedura prodaje lokacija u poslovnoj zoni, te razmotriti najprihvatljiviji model upravljanja poslovnom zonom. Postojeći model upravljanja zonom je baziran na komisijama i radnim tijelima, što se u praksi pokazalo kao neefikasno”, naveo je Mirza Fazlić, pomoćnik načelnika Općine Kakanj.   

Tom prilikom je predstavljen i koncept nastanka i razvoja centra kompetencija, te kako se akumulirano iskustvo i znanje kroz partnerstvo sa naučno-istraživačkim institucijama i privrednicima može direktno staviti u funkciju podizanja konkurentnosti lokalne privrede na dobrobit građana.

“Iskustva koja smo imali prilike vidjeti i čuti, a koja su vezana za razvoj centara kompetencija ili centara izvrsnosti, mogu se primijeniti u BiH, posebno u onim sredinama koje su kroz Biznis  ili Coworking centre uspjele postići značajnije nivoe tehnološke opremljenosti i njihovo stavljanje  u funkciju jačanja konkurentnosti lokalne privrede. Ovakvi centri mogu postati važna karika u povezivanju akademske zajednice i privrede, omogućiti inžinjerima i studentima da se bave naučno-istraživačkim radom. Pored toga, ovi centri mogu postati dobra osnova za povezivanje sa partnerima iz drugih zemalja pri pripremi i kandidovanju projekata za finansiranje iz EU fondova kada BiH dobije kandidatski status. Istovremeno, centri, uz podršku međunarodnih projekata, mogu biti značajan faktor u rješavanje tehnoloških problema i podrška uvođenju inovacija u našim preduzećima”, istakao je Mišo Reljić, savjetnik gradonačelnika Prijedora.

Zbog rastuće mobilnosti preduzeća, sve više se postavljaju zahtjevi u pogledu konkurentnosti, ne samo kompanija, već i JLS. Podrazumijeva se da lokalna administracija kao i viši nivoi vlasti trebaju poštovati odgovarajuće procedure. Međutim, u savremenim uslovima poslovanja to nije dovoljno, jer se očekuje da administracije pri upravljanju resursima i pružanju usluga na transparentan način postave mjerljive rezultate, da prate njihovo postizanje i da pravovremeno poduzimaju korektivne mjere. Učesnicima su predstavljeni programi i projekti Regionalne razvojne agencije Šibensko-kninske županije kao podrška naporima na podizanju konkurentnosti cijele regije. Domaćini su podijelili  korisne informacije u vezi pripreme projekata i njihovo apliciranja za korištenja EU fondova. Pri tome je istaknuta važnost stalne komunikacije agencije sa JLS i nadležnim ministarstvom.

U direktnom kontaktu sa predstavnicima stranih investitora, učesnici su se upoznali sa   faktorima koji su bili presudni u donošenju odluke o investiranju u Šibenik. To je bila i prilika da se razmijene iskustava i prepoznaju osnovni elementi koji izdvajaju uspješna preduzeća od drugih. Kao što su domaćini istakli, to je u prvom redu briga o kvalitetu proizvoda i procesa, primjena odgovarajući standarda koje zahtijevaju kupci, te stalna briga o radnicima.

Studijska posjeta Gradu Šibeniku, odnosno institucijama koje podržavaju poduzetništvo, biće od koristi Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u kreiranju operativno-planskih dokumenata koji se tiču razvoja poslovne infrastrukutre u FBiH. Ministarstvo je pokrenulo aktivnosti na izradi teksta Prednacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji koji će po prvi put pravno urediti ovu značajnu oblast za sistemski razvoj privrede. U tom smislu su nam informacije koje smo dobili od naših domaćina u Šibenika važne kako bi ovo područje uredili na način koji će biti od koristi svim relevantnim stranama u ovom procesu”, istakao je Sead Džiho, pomoćnik ministra.

Studijska posjeta je organizovana u okviru CRS-ovog projekta “Unapređenje upravljačkih sposobnosti JLS i viših nivoa vlasti u BiH” kroz izradu smjernica za uspostavljanje i upravljanje industrijskim/poslovnim zonama u BiH sa ciljem stvaranja prilika za privlačenje investicija i nova zapošljavanja.