Vlada FBIH usvojila Akcioni plan razvoja MSP „težak“ preko 18 miliona KM

Federalna vlada usvojila je Akcioni plan za razvoj malih i srednjih poduzeća (MSP) u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019. -2020. godina.

0
76

Akcioni plan je planski dokument za prelazni period do izrade Strategije razvoja Federacije BiH za period 2021.-2027. godina.

Generalni okvir za definiranje ovog akcionog plana određen je ključnim pitanjima i izazovima vezanim za razvoj MSP sektora i generalno poduzetništva. Ti izazovi su nepovoljno okruženje za poduzetništvo što se, između ostalog, reflektira na mali broj MSP na hiljadu stanovnika u odnosu na druge zemlje komparatore i nekonkurentni MSP sektor, malom učešću tehnološki intenzivnih i izvozno orijentiranih MSP, malom broju brzorastućih MSP, itd.

Ovaj novi Akcioni plan je baziran na osam strateških ciljeva:

  • smanjenje administrativnih prepreka,
  • promocija poduzetništva,
  • uspostava i jačanje mreže razvojnih ustanova,
  • finansijska podrška,
  • stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo,
  • jačanje poslovne infrastrukture,
  • tehnološki razvitak i
  • poticanje poduzetništva ciljnih skupina.

Indikativni finansijski okvir za provođenje ovog akcionog plana iznosi 18.652.000 KM.

Izvor: http://fbihvlada.gov.ba