FMT ukinulo trgovcima obavezno štampanje kalkulacije cijena

0
109

Federalno ministarstvo trgovine je donijelo Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, koji je stupio na snagu 6.7.2019. godine.

Ovim dopunama Pravilnika omogućeno je trgovcima da izradu, evidenciju i pohranu kalkulacije cijena vrše elektronski, te da ih štampaju samo na zahtjev inspekcijskih organa. Do sada svi trgovci su bili u obavezi da štampaju i ovjeravaju kalkulacije cijena i da ih pohranjuju u štampanom obliku. Po procjeni Udruženja poslodavaca troškovi papira, štampanja, ovjere i pohranjivanja kalkulacije cijena, kao i radnika angažovanih na ovim poslovima na godišnjem nivou za veće trgovačke privredne subjekte premašuju iznos od 100.000 KM.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika smanjit će se troškovi poslovanja trgovaca, dok će se sa druge strane, zbog lakšeg i preglednijeg praćenja kalkulacija cijena u elektronskoj formi, unaprijediti sistem inspekcijskog nadzora.