Izvor rijeke Miljacke…

Rijeka Miljacka jedan je od simbola grada Sarajeva.

0
487

Miljacka je nastala spajanjem dvije rijeke – Paljanske Miljacke (lokalitet Begovina na nadmorskoj visini od 1.010 metara) i Mokranjske Miljacke (mjesto Kadino Selo na nadmorskoj visini od 1.135 metara). Nekoliko kilometara istočno od Sarajeva u selu Dovlići, ove dvije rijeke se spajaju u jednu – Miljacku.


Glavno izvorište se nalazi na Ravnoj planini, tri kilometra od Pala. Izvire iz više izdana koji uglavnom nastaju akumuliranjem površinske vode koja propada kroz pukotine krečnjačkog terena Ravne planine. Svi ovi izdani i vrela obrazuju Paljanku Miljacku koja na svom putu kupi vodu još nekoliko stalnih i povremenih izvora.
Prizor netaknute prirode i čiste vode na izvorištu ostavlja bez daha. Izvorišni dio Paljanske Miljacke je obrastao mahovinom, te se sastoji od većih i manjih slapova i vodopada koji su tokom ovih ljetnih mjeseci skoro presušili. Iz mjesta gdje teče obilna voda u jesen, sada teče vrlo tanki mlaz, što ipak ne umanjuje ljepotu ovog mjesta.