Treskavica, Visočica, Bjelašnica i Kanjon Rakitnice buduća zaštićena područja

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) organiziralo niz sastanaka sa općinama Konjic, Trnovo i Hadžići u cilju usaglašavanja aktivnosti sa ovim lokalnim zajednicama na uspostavljanju zaštićenog područja Bjelašnica – Treskavica – Visočica – Kanjon Rakitnice.

0
229

Konsultacije su se održale u toku mjeseca maja tekuće godine, a rezultirale dogovorom o konačnom obuhvatu budućeg zaštićenog područja Bjelašnica – Visočica – Treskavica – Kanjon Rakitnice, koje bi nakon provođenja zakonske procedure proglašenja zaštite obuhvatalo oko 24,000 ha na teritorijama ovih općina, oko 10.000 ha na području općine Konjic, oko 9.200 ha na području općine Trnovo i oko 4.600 ha na području općine Hadžići.

Preliminarno je utvrđeno i da bi ovom prostoru bila dodijeljena treća kategorija zaštite – park prirode.

Prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 66/13) park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora i s naglašenim pejzažnim, odgojno-obrazovnim, kulturno-istorijskim i turističko-rekreacijskim vrijednostima.

U parku prirode dopuštene su privredne i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne odlike i uloga.