Kanton Sarajevo dobio Budžet od (u)skoro milijardu KM

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je jučer Budžet KS za 2019. godinu u iznosu od 941.762.186 KM.

0
149

Kako je istaknuto u uvodnim izlaganjima premijera Kantona Sarajevo Edina Forte i ministra finansija KS Amela Kovačevića, ovaj budžet odražava osnovne principe i mjere koje su dogovorene u okviru djelovanja skupštinske većine. Takođe, naglašeno je da će zbog kratkog vremena za kreiranje ovakvog Budžeta, kroz  najavljeni rebalans svakako biti njegovih izmjena i korekcija.

Premijer Forto se osvrnuo na osnovne budžetske odrednice svakog ministarstva naglašavajući i izmjene koje su inkorporirane u konačni dokument Budžeta.

Govoreći o privredi, najavio je transformaciju javnih preduzeća u ovom sektoru tako da su transferi prema njima smanjeni sa 2,9 miliona na 100.000 KM. Kanton će ovim preduzećima pomoći podržavajući njihove poslovne projekte. Finansiranje i opremanje poslovnih zona  povećano je za 300.000 KM u odnosu na  Nacrt budžeta tako da sada ta stavka iznosi 3,6 miliona KM. Vraćena je pozicija podrške poduzetništvu u iznosu od 2 miliona KM te povećana izdvajanja na 4,4 miliona  za procese i aktivnosti stvaranja  povoljnijeg poslovnog ambijenta.    

U Budžetu su predviđeni veliki projekti izgradnje najvažnijih saobraćajnica: IX transverzale ukupne  vrijednosti 12 miliona KM, I transverzale čija izgradnja će koštati 76 miliona KM te izgradnja Južne longitudinale u vrijednosti od 13,5 miliona KM. Tramvajska infrastruktura, gradski saobraćaj  i ostala važna pitanja biće tretirana u Strategiji saobraćaja koja će odgovoriti u kom pravcu i sa kojim ulaganjima treba dalje djelovati u ovoj oblasti.

Za rekonstrukciju vodovodne mreže predviđeno je 6,8 miliona od čega općinama ide 3,3 miliona. Najavljena šira rekonstrukcija ove mreže kao što je poznato biće finansirana kreditnim sredstvima EBRD-a.

Za Uredbu o uređivanju rekreativnih i zelenih površina i sigurnosti dječijih igrališta u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture odvojeno je 300.000 KM, nakon čega će se doći do realnih troškova potrebnih za ovu namjenu kako se ne bi ponovile tragedije zbog neodržavanja ovih površina.

U Budžetu je predviđeno pokretanje izrade Studije potreba Kantona Sarajevo u oblasti sigurnosti koja bi trebala odgovoriti koliki su ljudski i materijalni potencijali potrebni  za obezbjeđenje sigurnosti građana i imovine, i sve što bude potrebno, kako ističe premijer Forto, biće policiji i obezbijeđeno.

Za implementaciju Akcionog plana, koji je usvojila Skupština KS, za borbu protiv krađa automobila u

Budžetu je obezbijeđen  5,4 milion KM, u skladu sa iskazanim potrebama Uprave policije.

U Nacrtu, budžetska pozicija Ministarstva za boračka pitanja bila je umanjena u odnosu na proteklu godinu za oko 500.000 KM, a što je vraćeno u Budžetu za 2019. godinu, te je još  povećana za ukupan iznos od 920. 000 u odnosu na Nacrt. Premijer je posebno naglasio mjeru koja će biti realizovana kroz ovo ministarstvo, a to su 400.000 KM vrijedni  programi prekvalifikacija kako bi ekonomski osnažila boračka populacija.

Posebna novina u ovom Ministarstvu jeste 60.000 vrijedan program Personalne interevencije RVI u kojem prodiceće  paraplegičara dobiti priliku da budu tretirani kao zaposleni na asistenciji svojim članovima porodica, a onda i drugima koji nemaju svoje članove porodica obučene za to.

U sektoru obrazovanja, u ovom budžetu je za podršku nauci predviđeno 2,8 miliona KM, za kurikularnu reformu izdvojeno je 250.000 KM, 750.000 za rekonstrukcije vrtića uz najavu da će, nakon što se snime potrebe roditelja i djece predškolske dobi, kroz rebalans biti napravljen i dodatni iskorak kako bi što više djece dobilo priliku za boravak u vrtićima.

Za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju izdvojeno je 1,8 miliona KM što će biti dovoljno da se podrže svi dobri programi u ovoj oblasti i prije nego se ubrzano počne raditi na sistemskom rješenju ovog pitanja.

Milion dodatnih maraka je planirano za podršku sportu u Ministarstvu kulture i sporta, i prema riječima premijera, opravdano je bilo nezadovoljstvo nedovoljnim izdvajanjima za ovu oblast.

“Ključni odgovor na upravljanje javnim firmama leži u sektoru rada i socijalne politike. Izradom socijalne karte za koju smo izdvojili 310.000 KM dobili smo uvjeravanja da ćemo imati jasnu sliku ko su ljudi koji trebaju  neki oblik socijalne pomoći. Kada to ustanovimo, onda ne moramo svima pojeftinjavati npr. kartu za javni prevoz, nego će za one koji su u stvarnoj potrebi ona biti besplatna, njima ćemo omogućiti  grijanje, utopliti kuće, ali samo onima kojima to zaista treba”, potcrtao je premijer Forto te dodao da se sa ovakvim pristupom oslobađaju novci za ulaganje u komunalni sektor i podizanje kvaliteta njihovih usluga.

Iz Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica najavljeno je povećanje od 5 do 6 posto svih socijalnih davanja, za što je odvojeno 2 miliona KM.

Najveći dio projekata iz oblasti zdravstva se realizira preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. S pozicije resornog ministarstva sa 75.000 biće finansirana roditeljska kuća.

Po prvi put je obezbijeđeno zdravstveno osiguranje trudnica i porodilja koje nisu osigurane po drugim osnovama   na poziciji Ministarstva zdravstva sa 100.000 KM. 

Na inicijativu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i stambene politike amandmanski je u Budžet ugrađen projekt utopljavanja individualnih objekata lica koja su u stanju socijalne potrebe jer oni dugo sebi neće moći priuštiti ovakve intervencije, a ujedno to će pridonijeti i smanjenju zagađenja zraka iz individualnih ložišta.

Kada je riječ o izdvajanjima za općine u Kantonu Sarajevo, u Budžetu su otvorene stavke za takve transfere ali koji će se sada vršiti na osnovu prispjelih projekata, a ne prema načelnim dogovorima. Ukoliko općina i Kanton zajedno rade neke projekte, Kanton želi da takve projekte i finansijski isprati do kraja.

“Ovo su samo neke od mjera kako bi se stekao dojam koliko je Budžet promijenjen u odnosu na Nacrt iako on u svom obimu i pretpostavkama nije promijenjen. Smanjili smo i broj radnih mjesta za 200 u odnosu na Nacrt. U rebalansu Budžeta više ćemo naglasiti naše politike i smjernice djelovanja”, poručio je premijer Forto u svom obraćanju zastupnicima Skupštine KS o Budžetu KS za 2019. godinu.

Zastupnici su usvojili i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.