Perutnina Ptuj iz Srpca dobila dozvolu za izvoz pilećeg mesa iz BiH na tržište EU

0
53

Nastavkom izvođenja i zaključkom investicija usprkos izazovima, koje od prošle godine diktira pandemija koronavirusa, ispunili su sve zahtjevane uslove za izvoz pilećeg mesa na tržište EU.

Krajem 2019. godine u Grupi Perutnina Ptuj započeli su novi investicioni ciklus u sklopu kojeg su bile i investicije u Perutnini Ptuj S sa konačnim ciljem, da se steknu uslovi za izvoz pilećeg mesa iz pogona u Srpcu na tržište EU.

Od početka proizvodnje u 2006. godini sa 64 radnika Perutnina Ptuj S razvila se u danas moderan pogon, u kojem je zaposleno 256 radnika. Proizvodnja je najvećim dijelom vertikalno integrisana, što znači, da je izuzev u dijelu stočne hrane, koja se gotovo u potpunosti kupuje na domaćem tržištu, u organizaciji Perutnine Ptuj S nalazi proizvodnja rasplodnih jaja, proizvodnja jednodnevnih pilića, tov u vlastitoj savremenoj farmi i preko više od 120 kooperanata, te na kraju pogon klaonice sa pakovanjem. Tako se proizvodi proizvedeni u pogonu u Srpcu u potpunosti mogu smatrati domaćim proizvodima.

Nakon prve ozbiljnije investicije u rekonstrukciju pogona u 2017., u posljednje četiri godine su se sa stalnim povećanjem obima proizvodnje, kao i asortimana proizvoda, vršile i određene investicije, priprema objekta i obuka kadrova za ispunjavanje traženih uslova za izvoz. “Ova godina dosadašnji je vrhunac investicija sa uloženih 3,52 mil KM. Postavili smo novi rashladni tunel za hlađenje pilećih trupova, čime smo postigli uslov kvalitete u smislu najstrožijih mogućih temperaturnih uslova za ohlađeno meso i time povećali kapacitet za više od 20 % na nivou jedne smjene.

Ostatak investicije se odnosi na uređenja ostalih pogona, klaoničkog kruga, prostorija za prihvat otpada odnosno konfiksata, nabavku dodatnih uređaja za očuvanja svih zahtjevanih kvalitativnih parametara u pogonu klaonice, pakeraja i skladišta gotovih proizvoda. Dobivanjem rješenja o ispunjenosti uslova za izvoz pilećeg mesa na tržište EU, Perutnina Ptuj S se pored toga što je jedan od najvećih proizvođača u BiH, etablirala kao jedan od malobrojnih izvoznika pilećeg mesa na tržište EU”, objasnio je Velibor Popović, rukovodilac proizvodnje u Perutnini Ptuj S.

Dio investicija odnosio se i na ekološko ulaganje, obzirom da kao odgovaran član lokalne zajednice svjesni su, da njihovo poslovanje utječe na okoliš. Novom investicijom u visini 1,5 mil KM uloženoj u potpuno novu tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda, ispunili su obećanje prema lokalnoj zajednici po pitanju ispunjavanja ekoloških standarda. Pogon se trenutno nalazi u testnoj fazi i prvi rezultati su na nivou očekivanja.

“Uz sve izazove, koje nam je donijela pandemija koronavirusa u ovoj godini, ponosni smo, da nismo smanjivali proizvodnju, već smo u sezoni dodatno angažovali radnu snagu. U ovakvim uslovima za poslovanje Perutnina Ptuj S nastavila je s izvođenjem svih planiranih investicijskih projekata te je u nove projekte, pored tekućeg i investicionog održavanja, ukupno uložila preko 5 mil KM, a sa investicijama u sličnom obimu nastaviti će i u 2021. godini”, zaključio je Popović.